top of page
Szukaj
  • Zdjęcie autoraMaciej Szaleniec

Patrycja Wójcik uzyskuje stopień doktora nauk chemicznych z wyróżnieniem


W dniu 27 września 2022 w Instytucie Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN odbyła się publiczna obrona pracy doktorskiej mgr inż. Patrycji Wójcik. Praca pt. "Bakteryjne Δ1-dehydrogenazy 3-ketosteroidowe – struktura, mechanizm reakcji i zastosowanie w biokatalitycznym odwodornieniu leków steroidowych" dotyczyła badań wykonywanych w ramach projektu NCN OPUS i była wykonywana w ramach Środowiskowych Studiów Doktoranckich ”Interdyscyplinarność dla medycyny innowacyjnej” InterDokMed.
29 września Rada Naukowa Instytutu Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN nadała pani Patrycji Wójcik tytuł doktora nauk chemicznych oraz zdecydowała się wyróżnić jej pracę doktorską.


Gratulujemy pani doktor Wójcik!

68 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie
bottom of page