ikifp_logo.png

Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni Polskiej Akademii Nauk

Maciej_Szaleniec.jpg

Prof. Maciej Szaleniec

Kierownik laboratorium w IKiFP PAN

Tel: +48 12 6395 157
Pokój: 235, 223, 226
E-mail: maciej.szaleniec@ikifp.edu.pl

Tomasz Witko.jpg

Dr Tomasz Witko

Badacz z doktoratem

Tel.: +48 12 6395 159
Pokój: 233
E-mail: tomasz.witko@ikifp.edu.pl

Mateusz_Tataruch.jpg

Dr inż. Mateusz Tataruch 

Asystent

Tel.: +48 12 6395 155
Pokój: 237
E-mail: mateusz.tataruch@ikifp.edu.pl

Katarzyna_Kurpiewska.jpg

Katarzyna Kurpiewska, PhD

Adiunkt

Tel.: +48 12 6395 158
Pokój: 234
E-mail: nckurpie@cyf-kr.edu.pl

Anna_Kluza.jpg

Anna Kluza, MSc

Doktorantka

Tel.: +48 12 6395 158
Pokój: 234
E-mail: anna.kluza@ikifp.edu.pl

Zuzanna_Wojdyła.jpg

Mgr Zuzanna Wojdyła

doktorantka

Tel.: +48 12 6395 158
Pokój: 234
E-mail: zuzanna.wojdyla@ikifp.edu.pl

Justyna_Prajsnar_edited.jpg

Mgr inż. Justyna Prajsnar 

Doktorantka

Tel.: +48 12 6395 155
Pokój: 237
E-mail: justyna.prajsnar@ikifp.edu.pl

Patrycja_Wójcik.jpg

Mgr inż. Patrycja Wójcik

Doktorantka

Phone: +48 12 6395 156
Room: 236
E-mail: patrycja.wojcik
@ikifp.edu.pl

Agnieszka_Winiarska_edited.jpg

Mgr inż. Agnieszka Winiarska

Doktorantka

Tel.: +48 12 6395 156
Pokój: 236
E-mail: agnieszka.winiarska@ikifp.edu.pl

ASekula.jpg

Mgr Anna Sekuła

Doktorantka

Tel.: +48 12 6395 156
Pokój: 236
E-mail: anna.sekula@ikifp.edu.pl

Maciej_Guzik.jpg

Dr Maciej Guzik

Adiunkt

Tel: +48 12 6395 159
Pokój: 233
E-mail: maciej.guzik@ikifp.edu.pl

Agnieszka_Wojtkiewicz%20-%20kopia_edited

Dr Agnieszka Wojtkiewicz

Adiunkt

Tel.: +48 12 6395 155
Pokój: 237
E-mail: agnieszka.wojtkiewicz@ikifp.edu.pl

Anna_Miłaczewska.jpg

Dr Anna Miłaczewska

Adiunkt

Tel.: +48 12 6395 158
Pokój: 234
E-mail: anna.milaczewska@ikifp.edu.pl

Magdalena_Procner.jpg

Magdalena Procner, PhD, Eng.

Specjalista

Tel.: +48 12 6395 155
Pokój: 237
E-mail: magdalena.procner@ikifp.edu.pl

Ewa_Kot.jpg

Mgr Ewa Kot

Doktorantka

Tel.: +48 12 6395 158
Pokój: 234
E-mail: ncwierus@cyf-kr.edu.pl

Wojciech_Snoch.jpg

Wojciech Snoch, MSc

Doktorant

Tel.: +48 12 6395 158
Pokój: 234
E-mail: wojciech.snoch@ikifp.edu.pl

Katarzyna_Harazna.jpg

Mgr inż. Katarzyna Harazna

Doktorantka

Phone: +48 12 6395 156
Room: 236
E-mail :katarzyna.harazna@ikifp.edu.pl

Agnieszka_Gibała.jpg

Mgr Agnieszka Gibała

Doktorantka

Tel.: +48 12 6395 156
Pokój: 236
E-mail: ncgibala@cyf-kr.edu.pl

micha%C5%82_glanowski_edited.jpg

Mgr inż. Michał Glanowski

PhD Student

Tel.: +48 12 6395 156
Pokój: 236
E-mail: michal.glanowski@ikifp.edu.pl

Gabriela Pacek, Msc.

PhD Student

Phone: +48 12 6395 155
Room: 237
E-mail: gabriela.pacek@ikifp.edu.pl

IFR_logo.jpg

Instytut Fizjologii Roślin Polskiej Akademii Nauk

piotr_waligorski.jpg

Dr hab. Piotr Waligórski

Kierownik laboratorium w IFR PAN

Tel.: +48 12 4251 833 wew. 123

Pokój:

E-mail: p.waligorski@ifr-pan.edu.pl

michal_dziurka.jpg

Dr Michał Dziurka

Badacz z doktratem

Tel.: +48 12 4251 833 wew. 123

Pokój:

E-mail: m.dziurka@ifr-pan.edu.pl

monika_kula.jpg

Dr Monika Kula

Badacz z doktoratem

Tel.: +48 12 4251 833 wew. 219

Pokój:

E-mail: m.kula@ifr-pan.edu.pl

Andrzej_Skoczowski_edited.jpg

Prof. Andrzej Skoczowski

Profesor

Tel.: +48 12 4251 833 wew. 130

Pokój:

E-mail: a.skoczowski@ifr-pan.edu.pl

magdalena_ryś.jpg

Dr Magdalena Rys

Adiunkt

Tel.: +48 12 4251 833 wew. 219

Pokój:

E-mail: m.rys@ifr-pan.edu.pl